Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động.

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng gửi tới nhân dân danh sách các cá nhân, tập thể được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động để xin ý kiến.

Mọi ý kiến vui lòng gửi về địa chỉ: Vụ Thi đua - Khen thưởng, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: vutdkt@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Danh sách đề nghị xét tặng gửi trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua Khen thưởng

File đính kèm