Bộ trưởng biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6, 7, 8/20017

Vụ Thi đua - Khen thưởng thông báo Danh sách các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6, 7, 8/2017 được Bộ trưởng biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị giao ban cơ quan Bộ ngày 24/ 8/2017

Cụ thể như sau:

Tập thể: 08 đơn vị

1. Vụ Giáo dục Mầm non;

  1. Vụ Giáo dục Tiểu học;
  2. Vụ Giáo dục Trung học;
  3. Vụ Giáo dục Đại học;
  4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
  5. Văn phòng Bộ;
  6. Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ;
  7. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

Cá nhân: 24 cá nhân

1. Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT;

2. Hoàng Hoa Cương, Chuyên viên cao cấp Vụ KHCN&MT;

3. Nguyễn Kim Dung, Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT;

4. Đỗ Văn Nhượng, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học;

5. Phan Thế Hùng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học;

6. Nguyễn Đức Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

7. Lê Thu Phương, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế;

8. Đỗ Lan Chi, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

9. Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

10. Nguyễn Tiến Dũng, Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế;

11. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

12. Lê Trần Tuấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học;

13. Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên chính Vụ GDCT&CTHSSV;

14. Đặng Thu Huyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ;

15. Nguyễn Xuân Thủy, Chuyên viên Vụ Giáo dục Thường xuyên;

16. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục QLCL;

17. Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục QLCL;

18. Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục QLCL;

19. Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí Cục QLCL;

20. Nam Nhật Minh, Phó Trưởng phòng QL&CNVB, Cục QLCL;

21. Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm KTQG, Cục QLCL;

22. Nguyễn Khắc Nam, Nhân viên Phòng QL thi và tuyển sinh, Cục QLCL;

23. Nguyễn Hoài Nam, Chuyên viên Cục Công nghệ Thông tin;

24. Dương Ngô Minh Nam, Chuyên viên Phòng TH, Văn phòng Bộ.

Vụ thi đua khen thưởng