Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội năm 2017; ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh (Trưởng Khối) và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa (Phó Trưởng Khối). Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội gồm 09 đơn vị: Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo chung, phát biểu trao đổi của đại diện các đơn vị trong khối và 03 báo cáo điển hình tiên tiến, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Việt Nam đã kết luận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn và chỉ ra những nhiệm vụ mà các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới. Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đoàn kết vì trách nhiệm chung về công tác Thi đua, khen thưởng.

 Trong ngày diễn ra Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã thành công tốt đẹp”.

Vụ Thi đua-Khen thưởng