Công văn số 160/TĐKT về việc thông báo các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng biểu dương tháng 5/2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 5/2017, Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng thông báo tới các đơn vị các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ trưởng biểu dương tháng 5/2017 như sau:

Tập thể

1. Cục Quản lý chất lượng.

Cá nhân

1. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ;

2. Nguyễn Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ;

3. Phùng Thanh Thủy, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ;

4. Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM;

5. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Trần Văn Thịnh, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ;

7. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục NG & CBQLGD;

8. Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục CSVC;

9. Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

10. Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học;

11. Đào Hiền Chi, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học;

12. Đặng Văn Huấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học;

13. Đoàn Văn Ninh, Giám đốc BQLDA Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông;

14. Phùng Thị Vân Anh, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên;

15. Nguyễn Đức Mạnh, Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học;

16. Nguyễn Hữu Nam, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

17. Nguyễn Thúy Mai, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục dân tộc;

Vụ Thi đua - Khen thưởng chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng biểu dương tháng 5/2017, đồng thời trân trọng đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi những điển hình tiên tiến nêu trên tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

File đính kèm