Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho ông Nguyễn Đức Cường. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cho ông Nguyễn Đức Cường

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Quyền Chánh Thanh tra Bộ GDĐT giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ GDĐT từ ngày 10/3/2020, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Đức Cường được tín nhiệm giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra Bộ GDĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với tân Chánh Thanh tra.

Trước thực tiễn hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng nặng nề, Thứ trưởng đề nghị, ông Nguyễn Đức Cường tiếp tục nỗ lực cố gắng, thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh, tinh thần cầu thị của một cán bộ thanh tra, người đứng đầu thanh tra Bộ GDĐT. Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, theo Thứ trưởng, tân Chánh Thanh tra cần quan tâm tới kỹ năng lãnh đạo quản lý.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Cường sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thế mạnh của mình, đoàn kết với tập thể lãnh đạo và cán bộ Thanh tra để hoàn thành tốt những nhiệm vụ, công việc được giao.

Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ, tân Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GDĐT, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ công chức Thanh tra Bộ. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tập hợp tập thể Thanh tra Bộ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục