• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/07/2018

Ngày 02/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các đại học, học viện, trường đại học để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.
 

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/07/2018
V/v báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính
Số ký hiệu 2665 /BGDĐT-TTr Ngày ban hành 02/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Thanh Tra Nguyễn Huy Bằng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...