Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2017 của Lãnh đạo Bộ như sau:


Thông tin cụ thể xem file đính kèm.

Thanh tra Bộ GD&ĐT

File đính kèm