Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.38695144; Email: cuccntt@moet.gov.vn; Website: https://e-ict.gov.vn