• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/11/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/11/2020
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 41/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành 03/11/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...