• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2020
Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
Số ký hiệu 02/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...