• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2020
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định só 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 04/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành 18/03/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...