• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/2020
Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
Số ký hiệu 01/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 04/03/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...