• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2019
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 25/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...