• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2018

Bộ GDDT ban hành Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2018
Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số ký hiệu 16/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 03/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...