• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2018

Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2018
Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu 14/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 20/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...