• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2018

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2018
Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018
Số ký hiệu 2126 /QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/06/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...