• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Số ký hiệu 72/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 15/07/2013
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 01/09/2013
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...