• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/01/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/01/2023
Quyết định ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 4740/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/01/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...