• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 4279/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/12/2022
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...