• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/11/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/11/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 3671/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/11/2022
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...