• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/05/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/05/2022
Quyết định Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1282/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 10/05/2022
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...