Nâng cao chất lượng giáo dục nhờ ứng dụng CNTT

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, đây là giải pháp cho kế hoạch hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

(VTV)