Ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT

Hôm nay (22/12), tại Đà Nẵng, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo – tập huấn về “Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở GD&ĐT đến từ 63 tỉnh thành, một số doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT). 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo Hội nghị

Theo đánh giá của Cục CNTT, việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành GD&ĐT đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận: Xây dựng chính sách CNTT; tổ chức bộ máy chỉ đạo, triển khai CNTT; đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ hạ tầng CNTT ngành GD&ĐT; ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước như họp, hội thảo, tập huấn qua mạng, sử dụng văn bản điện tử, tin học hóa công tác quản lý…

Nhiều hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành của Bộ, của ngành đã mang lại hiệu quả tích cực…

Hội thảo nhận được 13 tham luận thuộc các chuyên đề: “Các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, triển khai chính phủ điện tử trong ngành GD&ĐT”; “Các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, triển khai chương trình công nghệ giáo dục E-learning”; Các giải pháp bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục”.

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách và giải pháp trong việc ứng dụng CNTT.

Đại diện Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, Đắc Lắc đề nghị nên quy định hoặc giao trách nhiệm cho UBND tỉnh, thành phố để các Sở GD&ĐT có căn cứ pháp lý trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương trong đầu tư CNTT cho giáo dục.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế cho rằng trong xây dựng phần mềm, Cục CNTT cần có những chuẩn chung với các UBND tỉnh để có sự thống nhất về cơ sở dữ liệu, tránh sự trùng lắp.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh nêu kinh nghiệm, trong hợp tác xây dựng phần mềm với các doanh nghiệp, cần phải chú trọng yếu tố bảo mật: “Nguyên tắc đầu tiên là cơ sở dữ liệu phải do Sở GD&ĐT quản lý, điều hành và khai thác. Vấn đề an ninh hệ thống rất quan trọng bởi nó không chỉ là thông tin của nhà trường mà còn là thông tin của cả học sinh và phụ huynh nữa nên cần có cơ chế để quản lý”.

Về vấn đề này, đại biểu đến từ Sở GD&ĐT An Giang cho rằng, cơ sở dữ liệu phải được lưu trên máy chủ của Bộ và do ngành GD&ĐT quản lý.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ GD&ĐT là không có một hạn mức nào trong ứng dụng CNTT; tuy nhiên phải theo nguyên tắc: việc ứng dụng phải đảm bảo hiệu quả, đúng và thống nhất về mặt chuyên môn và không sai sót về mặt quản lý.

Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng chiến lược CNTT của ngành, căn cứ vào đó, các Sở GD&ĐT sẽ tham mưu cho địa phương trong đầu tư nguồn lực. Bộ cũng sẽ sớm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng phần mềm phân cấp quản lý để đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống”.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng lưu ý các Sở GD&ĐT trong hợp đồng xây dựng các phần mềm, cần có hợp đồng chặt chẽ và phải lường hết mọi tình huống để đảm bảo tính bảo mật thông tin của đơn vị cũng như học sinh, phụ huynh…

Hội thảo kéo dài trong hai ngày, từ 22 - 23/12. Ngày mai (23/12), các đại biểu sẽ được tập huấn chuyên môn về CNTT.

Hà Nguyên

(http://giaoducthoidai.vn/)