• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2022
Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu 8/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...