• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/08/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/08/2023
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT/TTg ngày 12/6/213 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
Số ký hiệu 1451/BC-BGDĐT Ngày ban hành 30/08/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...