• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2023
Quyết định về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 2531/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 31/08/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...