• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/08/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/08/2023
Về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024
Số ký hiệu 4337/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 15/08/2023
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...