• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2023
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 2231/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 03/08/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...