• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2023
Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu xây dựng Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và kiểm tra cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đề án thành lập trường tại các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 212/KH-BGDĐT Ngày ban hành 17/02/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...