• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2023
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
Số ký hiệu 175/KH-BGDĐT Ngày ban hành 17/02/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...