• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2021
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến dành cho cán bộ quản lý chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học về kiến thức quản trị đại học
Số ký hiệu 478/KH-BGDĐT Ngày ban hành 19/05/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...