• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2020
Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
Số ký hiệu 452/KH-BGDĐT Ngày ban hành 22/06/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục Hoàng Đức Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...