• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2020
Kế hoạch Kiểm tra công tác triển khai thực hiện "Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2020
Số ký hiệu 450/KH-BGDĐT Ngày ban hành 22/06/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục Hoàng Đức Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...