Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Nhà giáo họp phiên đầu tiên

Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Nhà giáo họp phiên đầu tiên. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thống nhất phương pháp, cách thức tổ chức, quy trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Luật Nhà giáo theo yêu cầu đặt ra.

Quang cảnh cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch triển khi các phần việc, lưu ý với Ban soạn thảo về định hướng nội dung, phối hợp trong và ngoài Bộ trong quá trình thực hiện dự án Luật.

Theo báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đến thời điểm này, các thủ tục hành chính cho việc tổ chức biên soạn Luật Nhà giáo cơ bản đã hoàn tất. Bộ GDĐT đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, nhóm chuyên gia… Về chuyên môn, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết của Luật Nhà giáo và đang dự kiến về tiến độ xây dựng Luật Nhà giáo.

Trước đó, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 6 năm 2023 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với Tờ trình của Bộ GDĐT về sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo, về các chính sách dự kiến đưa vào nội dung của Luật. Thủ tướng giao Bộ GDĐT tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ; phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, đưa việc xây dựng Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng pháp luật.

Thủ tướng lưu ý Bộ GDĐT: Đây là bộ luật khó, có tác động rộng lớn trong xã hội, Bộ GDĐT cần tập trung nguồn lực, đảm bảo việc xây dựng và trình dự án Luật đúng tiến độ và có chất lượng; chú ý việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời tiếp thu được tinh hoa của nhân loại, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam; khắc phục được sự tản mạn, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo.

Thủ tướng giao Bộ GDĐT khẩn trương tiến hành công việc, đảm bảo tiến độ thông qua Chính phủ vào tháng 3 năm 2024 và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XV.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang