Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, theo công văn số 2674/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các công việc và đạt được những kết quả khả quan, cụ thể:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Lựa chọn đội ngũ giảng viên tham gia công tác bồi dưỡng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Bài giảng của giảng viên được soạn theo đúng chương trình quy định và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Học viên có thể tham khảo tài liệu do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xuất bản. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên có cập nhật thêm những thông tư, quy định, tài liệu mới có nội dung phù hợp với tình hình hiện tại.

- Thông báo đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng, đúng nhu cầu của từng địa phương.

- Tổ chức bồi dưỡng theo đúng quy định về thời gian của khoá bồi dưỡng. Phương pháp bồi dưỡng chú trọng đến phần thực hành, thảo luận để tăng cường cho học viên khả năng tự học, tự nghiên cứu làm rõ các vấn đề trong từng chuyên đề. Nội dung bồi dưỡng đảm bảo đủ các chuyên đề, chuyển tải tập trung các nội dung cốt lõi đến người học. Tổ chức đánh giá học viên thông qua kiểm tra viết và báo cáo thu hoạch. Công tác tổ chức kiểm tra, chấm bài thu hoạch, công bố điểm… luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Công tác tổ chức ôn tập, tìm hiểu thực tế và hướng dẫn viết thu hoạch cuối khóa được thực hiện theo đúng quy định. Qua bài thu hoạch, học viên đã trình bày các kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc cụ thể, gắn với thực tiễn. Bài thu hoạch được viết theo hướng có phân tích và đánh giá, có số liệu minh chứng rõ ràng.

- Học viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với tinh thần nghiêm túc, tích cực đóng góp, tham gia tranh luận, phản biện, trao đổi cùng giảng viên về nội dung các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng. Hiện nhà trường đã tổ chức cho học viên đánh giá khóa bồi dưỡng thông qua phiếu khảo sát trực tuyến, với mục đích: đánh giá chương trình bồi dưỡng, đánh giá công tác tổ chức, đánh giá giảng viên giảng dạy. Các thông tin này là căn cứ để nhà trường rút kinh nghiệm, có những điều chỉnh kịp thời.

- Với phương châm hỗ trợ tối đa cho người học, để học viên học tập hiệu quả, thuận lợi hơn, đáp ứng quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhà trường đã xây dựng hệ thống eLearning phục vụ cho bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, với hình thức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp trực tuyến.  

Đồng thời, để truyền thông cho người học hiểu đúng về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo các văn bản của Liên Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Trường đã tổ chức các Hội nghị, Toạ đàm khoa học cùng với lãnh đạo các Phòng Giáo dục và đào tạo các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường cũng đã tổ chức các buổi gặp gỡ, tư vấn thông tin đến các Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo có nhu cầu. Tại buổi lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngoài công tác tổ chức lễ, phổ biến các thông tin về mục tiêu, nội dung của khoá bồi dưỡng, Trường còn tổ chức thông tin, truyền thông đến người học về lí do tổ chức khoá học, các quy định trong các thông tư liên quan cụ thể đến từng vị trí chức danh nghề nghiệp.

Hoạt động thông tin, truyền thông này đã giúp cho người học hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc tham gia khoá bồi dưỡng, biết rõ các quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó cũng giúp cho các địa phương có thêm thông tin để xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện bồi dưỡng.

Để công tác tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được đảm bảo chất lượng, đúng theo quy định trong thời gian tới, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí để truyền thông nhiều hơn nữa về công tác thăng hạng giáo viên, giảng viên; giúp đội ngũ hiểu đúng, đủ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ, tránh hình thức.

2. Đối với các cơ sở được giao bồi dưỡng, cần thực hiện nghiêm túc cam kết về đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng; thực hiện tốt khâu giám sát việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học viên trong suốt quá trình bồi dưỡng.

3. Các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cần tăng cường đổi mới phương thức giảng dạy, đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến sử dụng hệ thống eLearning; vừa đảm bảo nhu cầu của người học vừa nâng cao chất lượng bồi dưỡng đáp ứng tinh thần Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đây cũng là xu hướng phù hợp cần đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay.

4. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch để cử giáo viên tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo lộ trình, xác định đúng đối tượng nào ưu tiên đi bồi dưỡng trước, đối tượng nào sau. Đối với bản thân giáo viên, cần tìm hiểu rõ hơn các thông tin về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch cá nhân để hoàn thành khoá bồi dưỡng theo yêu cầu.

(Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)