Tập huấn nâng cao kỹ năng giáo dục về giới cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông

Trong tháng 5/2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Dự án Trung học phổ thông giai đoạn 2 đã tổ chức lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng lồng ghép giáo dục về giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cục Phó Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), ông Trần Kim Tự cho biết, mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép các thông tin về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới, cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong hoạt động quản lý, giáo dục học sinh ở trường phổ thông. Từ đó, chương trình hướng đến việc xoá bỏ định kiến và các hình thức phân biệt đối xử về giới trong giáo dục phổ thông, để mọi học sinh được phát huy tối đa tiềm năng của bản thân mà không bị các vấn đề về giới cản trở. Đợt tập huấn này cũng là dịp để ngành Giáo dục tuyên truyền, triển khai thực hiện việc đổi mới giáo dục phổ thông tại các địa phương, đơn vị một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tập huấn Nâng cao kỹ năng lồng ghép giáo dục về giới  trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông được tổ chức thành 2 lớp tại hai miền Bắc, Nam. Khoảng  500 học viên gồm: cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông của 63 tỉnh thành đã tham dự chương trìn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, nghiên cứu các kiến thức cơ bản về giới; phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới; lồng ghép giáo dục về giới trong quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm. Người học đồng thời được tăng cường thực hành, trao đổi các tình huống sư phạm để hiểu rõ phương pháp xử lý các vấn đề về giới trong nhà trường, lớp học.

Giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới cho học sinh là công việc cần có sự tham gia đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, nhà trường là nơi cấp kiến thức cơ bản về giới, các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh; gia đình là nơi chia sẻ, hướng dẫn, giáo dục con em để có kiến thức và thái độ đúng về giới tính, sức khỏe sinh sản; xã hội cần tạo môi trường an toàn và lành mạnh để các em phát triển.

  “Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới cho học sinh. Sắp tới, Bộ sẽ chú trọng vào các giải pháp như tăng cường dạy lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống để học sinh có kiến thức, kỹ năng, tự bảo vệ. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho học sinh cũng được gia tăng”, Cục Phó Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – ông Trần Kim Tự nói.

Việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục, nhà giáo, cha mẹ học sinh về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên cũng là công việc được ngành giáo dục chú trọng thực hiện trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện công tác giáo dục giới tính, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh tại các trường phổ thông.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục