Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên khu vực phía nam

Ngày 19/4/2019 tại Trường Đại học Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức "Hội thảo rà soát, hoàn thiện góp ý dự thảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên" khu vực phía Nam.

Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ "Rà soát, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định mới" đối với nội dung liên quan đến giảng viên.


TS. Nguyễn Hải Thập - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Hải Thập – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT; đại biểu lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức cán bộ, Giáo dục Đại học thuộc Bộ GD&ĐT và trên 160 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng sư phạm khu vực phía Nam.

Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định mới” đối với nội dung liên quan đến giảng viên.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hải Thập - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) – đã nói rõ, để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tiễn thì việc tham gia ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học là rất cần thiết để các văn bản khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nghe Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, đề xuất nội dung dự thảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo quy định mới; đồng thời, thảo luận góp ý dự thảo các văn bản quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Các đại biểu đã cùng trao đổi về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; đồng thời, đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để có thể thực hiện tốt trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Những ý kiến thảo luận trao đổi tại Hội thảo là những tư liệu quan trọng, cung cấp các thông tin cho cơ quan soạn thảo để có thể thực hiện tốt trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Trước đó, Hội thảo rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên khu vực phía Bắc đã được Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trường Đại học Hải phòng.

(Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý)