Danh sách các cơ sở GDĐH, trường CĐ được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Tính đến ngày 28/02/2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã tổng hợp danh sách 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thông báo để tiện cho việc theo dõi, quản lý và thực hiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.  

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

(Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục)

File đính kèm