• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/07/2023
Quyết định Phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Số ký hiệu 1977/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/07/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...