• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2023
Quyết định về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1974/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/07/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...