• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2023
Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2024 phục vụ công tác quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1885/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/06/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...