• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2023
Quyết định về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (đợt 1)
Số ký hiệu 536/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 21/02/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...