• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2020
Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020
Số ký hiệu 5106/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 25/11/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...