• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
Về việc thông báo về việc xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
Số ký hiệu 2458/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 06/07/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Tạ Ngọc Đôn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...