• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2020
Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT
Số ký hiệu 1726/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 19/05/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...