• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
Về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021
Số ký hiệu 1142/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...