• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/01/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/01/2020
Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020
Số ký hiệu 103/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 13/01/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...