• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/02/2019

Bộ GDĐT thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Cổng TTĐT kính gửi tới các cơ sở giáo dục để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/02/2019
Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc
Số ký hiệu 484/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 12/02/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Tạ Ngọc Đôn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...