Hợp tác phát triển KHCN nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT

Sáng 25/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Chu Ngọc Anh chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa KHCN và Bộ GDĐT. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Hoàng Giang và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc 2 Bộ.

Nhiều kết quả từ chương trình phối hợp

Báo cáo tại Hội nghị, ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT (Bộ GDĐT) cho biết, ngày 1/8/2017, Bộ KHCN và Bộ GDĐT ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2025 với mục đích hợp tác phát triển KHCN nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực KHCN, thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Sau 3 năm triển khai, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển ngành GDĐT và KHCN. Tiêu biểu là việc xây dựng thành công Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều; Luật Giáo dục năm 2019; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Hiện nay, Bộ KHCN đang góp ý cho Bộ GDĐT trong việc xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động KHCN trong cơ sở giáo dục đại học; chính sách đầu tư phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ KHCN triển khai Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 với 49 nhiệm vụ, trong đó có 34 nhiệm vụ tập trung vào giải quyết các vấn đề phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách đổi mới GDĐT. Kết quả thực hiện chương trình đã tác động trực tiếp làm thay đổi quan điểm phát triển GDĐT trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, thay đổi phương thức dạy - học gắn với nghiên cứu - tự nghiên cứu.

Ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT (Bộ GDĐT) báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ GDĐT và Bộ KHCN

Hai Bộ cũng đã phối hợp triển khai Chương trình trọng điểm quốc gia về Toán giai đoạn 2010-2020, góp phần nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế; Chương trình phát triển vật lý; Chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và đào tạo tiến sĩ, góp phần cải thiện mạnh mẽ thứ hạng đại học Việt Nam trong khu vực và thế giới; triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg và 1665/QĐ-TTg thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ đã trao đổi các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn tới, trong đó sẽ tập trung ưu tiên thực hiện các chương trình KHCN đã được Thủ tướng phê duyệt; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KHCN trọng tâm, trọng điểm phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu về chuyên gia KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học…

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong ngành Giáo dục

Đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ KHCN và Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, công tác nghiên cứu khoa học trong giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét. Tiêu biểu là sự xuất hiện ngày càng dày dặn hơn của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong các bảng xếp hạng uy tín của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

Trong 8 nhóm nhiệm vụ phối hợp giữa hai Bộ, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam" được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Chương trình được triển khai với 49 nhiệm vụ đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo. Điển hình có 2 nhiệm vụ đã nghiên cứu đề xuất xây dựng thành công 2 Luật và các nghị định hướng dẫn chi tiết.

3 nhiệm vụ đã tham gia trực tiếp trong việc xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, phục vụ việc xây dựng và trình dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2 nhiệm vụ đã nghiên cứu đề xuất nội dung xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Báo cáo đánh giá chi ngân sách nhà nước cho GDĐT. Cho đến thời điểm này, chương trình chưa kết thúc. Nhiều kết quả của chương trình vẫn đang tiếp tục được khai thác và chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, sử dụng.

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh chia vui với những kết quả của ngành Giáo dục thời gian qua

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa 2 Bộ sẽ đi vào chiều sâu, tập trung một số nội dung ưu tiên để tạo chuyến biến rõ nét. Trong đó có việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy và học, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục; hoàn thiện Nghị định về hoạt động KHCN trong cơ sở giáo dục đại học - “mở khóa” về cơ chế cho nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Đồng thời, tập trung rà soát các kết quả hoạt động để có hình thức ghi nhận, tôn vinh xứng đáng các nhà khoa học có đóng góp, cống hiến tích cực.

Chia vui với những kết quả đạt được của ngành Giáo dục trong thời gian gần đây, thể hiện bằng sự chuyển động mạnh mẽ trong cơ chế chính sách và từng hoạt động cụ thể, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ GDĐT và Bộ KHCN thời gian vừa qua. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, từ những kết quả đạt được, hoạt động phối hợp cần đi vào chiều sâu, thực chất và thường xuyên hơn nữa. Trong đó cần tăng cường vai trò của đơn vị đầu mối trong công tác phối hợp giữa hai Bộ.

Theo báo cáo của Vụ KHCN&MT, Bộ GDĐT hiện đang quản lý trực tiếp hoạt động KHCN của 43 đại học, trường đại học, học viện và trường cao đẳng sư phạm, viện nghiên cứu. Số lượng tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT hiện chiếm 38% tổng số tiến sĩ trong 235 cơ sở giáo dục đại học cả nước hiện nay.

Tuy số lượng cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT chỉ chiếm 18,2% số lượng cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, nhưng lực lượng cán bộ KHCN lại chiếm đến 33% và có chất lượng tốt, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động KHCN chung của cả nước.

7 năm giải thưởng Tạ Quang Bửu (2014-2020) đã trao 20 giải: có 12/20 giải thuộc cơ sở giáo dục đại học, trong đó cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT có 4/12 giải.

Công bố ISI năm 2019: Cả nước có 7.705 bài, trong đó toàn hệ thống giáo dục ĐH có 6.549 bài (85%), các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT có 2.412 bài (36,8%).

Công bố Scopus tính đến 1/2/2020: Top 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năng suất cao nhất (trích dẫn nhiều nhất), có 25 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ; tốp 10 cơ sở giáo dục đại học, có 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang