Cuộc họp lần thứ 48 Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng tổ chức tại Việt Nam

Trong ba ngày 23-25/4/2018, cuộc họp lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững lần thứ 48 và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự các phiên họp lần này có đại diện từ các quốc gia ASEAN gồm Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Mianma, Philipin, Singapore, Thái Lan, đại diện Ban thư ký ASEAN, và Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPA).


Quang cảnh buổi họp.

Đoàn Việt Nam bao gồm Trưởng tiểu ban Nghiên cứu năng lượng tái tạo - ông Trần Nam Tú, Thư ký Tiểu ban - bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh, đại diện các tiểu ban thuộc Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN tại Việt Nam bao gồm: Tiểu ban công nghệ sinh học, Tiểu ban khí tượng thủy văn và vật lý địa cầu, Tiểu ban khoa học và công nghệ Vật liệu, Tiểu ban Lương thực, Tiểu ban vi điện tử và Công nghệ thông tin, Tiểu ban ứng dụng công nghệ không gian, Tiểu ban Phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn lực khoa học công nghệ, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ biển, Ban Tư vấn Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN (BAC)

Tại cuộc họp này, các đại biểu thảo luận đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch triển khải APASTI 2016-2025 của Tiểu ban và tiến độ thực hiện các dự án nghiên cứu đã được phê duyệt; kế hoạch tuyển chọn dự án nghiên cứu mới, thảo luận, cập nhật Kế hoạch triển khai APASTI 2016-2025 của Tiểu ban và lập kế hoạch triển khai các hoạt động của Tiểu ban SCSER giai đoạn 2018-2020, thảo luận các giải pháp hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng bền vững giữa các nước trong khối ASEAN.

Trung tâm Truyền thông giáo dục